Ugrás a tartalomra
Background image

Általános szerződési feltételek - 2023

1. A Pályázat szervezője

Birdo Természetvédelmi Egyesület (székhely: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 5. nyilvántartási szám: 01-02-0018000) a továbbiakban: Szervező – fotópályázatot szervez (a továbbiakban: Pályázat) online felületen az alábbi feltételekkel.

A Pályázat lebonyolítója: a Birdo Természetvédelmi Egyesület.

A Pályázat lebonyolítása érdekében a Szervező az alábbi Részvételi Szabályzatot – továbbiakban: Szabályzat – alkotja.

 

2. A Pályázaton részt vevő személyek

2.1. A Pályázaton részt vehet bármely természetes személy, aki a Szervező felhívására 2023. július 9-ig a Pályázatra jelentkezik és a Szervező erre létrehozott honlapján, a https://birdo-azevmadarfotosa.hu url címen a regisztráció után a saját fiókjában a Szervező felhívásának megfelelő kategóriákban saját pályázati anyagot tölt fel (a továbbiakban: Résztvevő). 14. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes személy részvételéhez a törvényes képviselő (a továbbiakban Képviselő) előzetes hozzájárulása szükséges. 14 év alatti cselekvőképtelen személy helyett törvényes képviselője járhat el (a továbbiakban: Képviselő). A Résztvevőn a továbbiakban a nevében eljáró Képviselőt is érteni kell.

2.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervezőnek nincs lehetősége a szerződést kötő személyek cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége meglétének vizsgálatára. Erre tekintettel a Szervező, a Résztvevő szerződéskötési képességének hibájából adódó károk és jogviták tekintetében a teljes felelősségét kizárja. A Résztvevő ezen rendelkezést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

2.3. Nem vehet részt a Pályázatban a Szervező, a 8 tagú szakmai zsűri, melynek tagjai között van elismert természetfotós, madarász, madárillusztrátor (a továbbiakban Zsűri), illetve a Szervező munkavállalói, megbízottjai vagy közreműködői, illetve a Zsűri tagjainak a Ptk. 8:1.§ 2. pontja szerinti hozzátartozói.

 

3. A Pályázat beadásának feltételei

3.1. A Pályázatra a Résztvevő, vagy kiskorú Résztvevő esetén a Képviselő jelentkezhet – a részvételi jelentkezéssel, regisztrációként adatai (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával, a 3.3 pontban meghatározott dokumentumok elfogadásával és a pályázati anyag feltöltésével. A Résztvevő kizárólag saját készítésű fotókkal pályázhat, amelyek témája a Szervező által megjelölt kategóriákhoz illeszthető. Egy Résztvevő egyszer regisztrálhat. A többször regisztrált Résztvevők a Pályázatból kizárásra kerülnek.

3.2. Időtartama: a pályázati anyagot 2023. április 3-tól 2023. július 9-én 24 óráig lehet feltölteni.

3.3. Pályázat beadásának módja: a https://birdo-azevmadarfotosa.hu/feltoltes oldalon regisztráció után a kép/képek feltöltése .jpeg formátumban.

Pályázathoz a Résztvevőnek, kiskorú résztvevő esetén a Képviselőnek a Résztvevő nevében el kell fogadnia

 • -a Pályázat jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumát, benne a szerzői jogi nyilatkozattal,
 • -a Pályázat Adatvédelmi Tájékoztatóját.

3.4. A Pályázatra kategóriánként lehet nevezni.

Fényképezőgéppel készített fotókkal felnőtt (akik a pályázati határidő lejártának napjáig betöltötték 21 életévüket) Résztvevő összesen 7 kategóriában indulhat, kategóriánként 3, összesen maximum 21 db fotóval, azaz pályázati anyaggal.

Az Ifjúsági kategóriában fényképezőgéppel készített fotóval azok nevezhetnek, akik a pályázati határidő lejártának napjáig nem töltik be 21 életévüket. Ők maximum egy 10 képes portfoliót tölthetnek föl madarakról, bármilyen témakörben, ami a felnőtt kategóriaként is szerepel. A Résztvevő tehát összesen 10 db fotóval vehet részt a pályázatban.

A Nyitott műhely kategória életkor szempontjából mindenki számára nyitott, itt csak olyan fotókat fogad a Szervező, amelyeknek nem létezik eredeti RAW vagy DNG nyersfile-ja, egy Résztvevő összesen 3 képet nyújthat be.

A Dokumentum kategória is nyitott mindenki számára életkor szempontjából, itt 3-8 képből álló fotósorozattal lehet pályázni, egy Résztvevőtől egy fotósorozatot fogad el a Szervező. Itt megengedett olyan fotó, amelynek létezik és amelynek nem létezik eredeti RAW vagy DNG nyersfile-ja.

3.5. Fotókkal kapcsolatos követelmények

Pályázni 2018. január 1. után készült képekkel lehet. A Dokumentum-fotósorozat kategóriába több éven átívelő pályaművek is beküldhetők, tehát 2018 előtt készült képekkel is lehet nevezni azzal a feltétellel, hogy a sorozatban legalább egy, 2020 után készült felvételnek is szerepelnie kell. A pályázatra a korábbi évben benyújtott képek ismételten nem adhatók be.

A Szervező csak olyan fotókat fogad el, amelyek 

 • - az etikus madárfotózás elve alapján készültek (természetes élőhelyen fotózott, vad madarat ábrázolnak, készítésekor beavatkozást nem jelentenek a madarak természetes életvitelébe pl: fészekfotó, drónfotó tilos.)
 • - képszerkesztő programmal nem manipuláltak (kivéve a kreatív kategóriát). A kép minőségén történő szoftveres korrekció (fényesség, kontraszt, élesség, árnyékok/csúcsfények, színegyensúly állítása, a kép egészének egyenletes, minimális mértékű színkorrekciója, expozíció korrekció, a kép körbevágása legfeljebb 50 %-ig), illetve több felvétel egyesítéséből származó HDR és panoráma képek, összeadott kép, továbbá a technikai hibák, lencsehibák javítása megengedett.
 • - egyedi képek, sorozatot kizárólag a Dokumentum kategóriában fogad el a Szervező 
 • - RAW vagy DNG nyersfile formátumban is léteznek és ezeket a Résztvevő a második fordulóba jutás esetén a Szervező rendelkezésére bocsátja (kivéve a Nyitott műhely és a Dokumentum kategóriát),
 • - nagyfelbontású, sRGB színterű, legjobb minőségben elmentett JPEG képállományú fotók (Photoshop, jpg-opciók: minőség = 12), a file mérete nem haladhatja meg az 5 megabájtot,
 • - tartalmazzák a rendelkezésre álló valamennyi EXIF adatot,
 • - nem kisebb méretű képből történő interpolálással/nagyítással készült
 • - nem tartalmazhat reklámot, sértő vagy megbotránkoztató, jogszabálysértő tartalmat.

A kép címét és a fotó készítésének eszközét a feltöltéssel egyidejűleg kell megadnia a Résztvevőnek.

Egy fotó csak egy kategóriában nevezhető. A feltöltött képek a feltöltési időszak lezárulta után már nem módosíthatóak, nem cserélhetőek. A Résztvevő egy kategóriába legfeljebb 3 fotóval nevezhet, kivéve a Dokumentum kategóriát, ahol minimum 3, maximum 8 fotóból álló fotósorozatot szükséges feltölteni, illetve az Ifjúsági kategóriát, ahol legfeljebb 10 fotóval lehet nevezni. A Dokumentum fotósorozat kategóriában egy Résztvevő egy sorozatot nyújthat be.

3.6. A Pályázaton történő részvétel ingyenes.

3.7. A Pályázaton történő részvételével a Résztvevő kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy ő a feltöltött képek szerzője, és így korlátlan felhasználási joggal rendelkezik a fotók felett. A Résztvevő kijelenti továbbá, hogy az általa feltöltött fotók felett harmadik személy semmilyen, a jelen Pályázatban történő részvételt, a fotók felhasználhatóságát akadályozó jogokkal nem rendelkezik.

 

4. A Pályázat menete, elbírálása

4.1. A Pályázatból kizárásra kerül azon Résztvevő, aki

 • - az etikai elveket megszegő képet tölt fel,
 • - nem saját készítésű fotóval pályázik,
 • - több felhasználónévvel regisztrál,
 • - nem fogadja el a jelen Szabályzat feltételeit részben vagy egészben.

4.2. Amennyiben olyan kép került nevezésre, amely a Pályázat bármely szabályának nem felel meg, az érintett képet a Szervező kizárja a Pályázatból és törli.

4.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha a Pályázat lebonyolítása során bármikor tudomására jut a Pályázat szabályainak (ideértve különösen a jelentkezés során megadott adatok valóságossága, a fotó hitelessége, más szerzői jogainak tiszteletben tartása, és az etikus madárfotózás feltételeinek való megfelelés) megszegése, akkor a Résztvevőt vagy a képet utólagosan is kizárja, illetve töröli a Pályázatból, és az esetlegesen odaítélt díjazást visszavonja.

4.4. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy kategóriába nem érkezik legalább 10 fotó, akkor az érintett kategóriába nevezett fotókat egy másik kategóriába áttegye és az adott kategóriában nem hirdet eredményt. Erről az érintett kategória Résztvevői értesítést kapnak.

4.5. A Pályázatra leadott anyagokat a 8 tagú szakmai zsűri bírálja el.

A Pályázatra leadott fotók publikálásra kerülnek a https://birdo-azevmadarfotosa.hu oldalon, valamint a második fordulóba jutott képek a Pályázat Facebook és Instagram oldalán is megjelennek, melyek közül kerül ki a közönségszavazattal értékelt nyertes. 
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a fotó szerzőjét az eredményhirdetésig nem tünteti fel a Pályázat lebonyolítása során, tekintettel arra, hogy a Zsűri a beküldött fotókat anonim módon, a Résztvevő nevének és adatainak ismerete nélkül értékeli. Amennyiben a Résztvevő a nevének feltüntetését igényli a lebonyolítás során, úgy az a Pályázata visszavonásának minősül.

A második fordulóba került fotókat beküldő Résztvevők e-mail értesítést kapnak arról, hogy a megadott időpontig a pályázati kép eredeti fájlját a regisztrációs felületre töltsék fel, valamint az alábbi információkat adják meg:

 • - a pályázó rövid (maximum 800 karakter) bemutatkozása: mióta foglalkozik fotózással, miért kezdett fotózni, miért érdeklődik a madarak iránt.
 • - a Dokumentum kategóriában nevezett fotósorozatnál részletes leírás (maximum 500 karakter) arról, hogy milyen projektet mutat be a sorozat.

A második fordulóba jutásról szóló felhívásban megadott határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, hiánypótlásra lehetőség nincs, a feltöltés és a bemutatkozás nem teljesítése a Pályázatban történő részvétel visszavonását jelenti.

A második fordulóba be nem jutott fotókat a kiíró törli a pályázat weboldaláról és annak admin felületéről, de nem vonja vissza a közösségi média oldalakról.

4.6. A Pályázatokra a Facebookon keresztül lehet közönségszavazatokat leadni. A Pályázaton közönségdíjat az nyer, akinek pályázati anyagára a legtöbb szavazat érkezik. A szavazás időtartama: 2023. augusztus 14-től 2023. augusztus 31. éjfélig.

4.7. A Pályázat eredményhirdetésének ideje: 2023. november 4.

4.8. A Pályázat eredményhirdetése a https://birdo-azevmadarfotosa.hu oldalon kerül megjelenítésre.


5.Nyeremények

Kategória-díjak
Első díj: 80.000,- forint értékű kupon
Második díj: 50.000,- forint értékű kupon
Harmadik díj: 20.000,- forint értékű kupon

Fődíjak
Az év madárfotósa (aki a legtöbb kategóriában kiemelkedő alkotást nyújt be): utazás vagy lesbérlet
Az év ifjú madárfotósa (21 év alatti, aki a legváltozatosabb, és legszínvonalasabb portfóliót nyújtja be): képzés vagy utazás
Az év madárfotója (a zsűri döntése alapján): lesbérlet vagy kupon

Különdíjak
A támogatók által felajánlott különdíjak a Szervező honlapján kerülnek közlésre a díjátadóig.

Közönségdíj: 50.000,- forint értékű kupon

Publikációs lehetőségek a díjazottaknak és a magasra értékelt képek beküldőinek

 • - a díjazott és magasra értékelt fotók bemutatása az ország több pontján
 • - megjelenés a Birdo honlapján és közösségi médiafelületein, a nyertesek bemutatása
 • - médiamegjelenés (Természetfotó Magazin)

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati beadási határidő végéig a díjak értékét nem, de tartalmukat módosítsa.

 

6. A nyeremény átadása

6.1. A nyereményeket az ünnepélyes eredményhirdetésen Budapesten vehetik át a nyertesek, 2023. november 4-én. Amennyiben ezen valamely nyertes nem tud részt venni, a nyereményét a Szervező a Résztvevővel, vagy a Képviselővel való előzetes egyeztetés után postai úton küldi meg a díjazott Résztvevő részére.

 

7. Személyi jövedelemadó

A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő részére megtéríti a nyereményeket terhelő személyi jövedelemadót, valamint az ajándékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót és járulékot.


8. A Szervező jogai

A Szervező rögzíti, hogy a Pályázat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezése szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentésköteles.
A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Pályázatból kizárja minden olyan esetben, ha igazolt, hogy a Résztvevő jelen Szabályzatba ütközően vesz részt, vagy kíván részt venni a Pályázatban.
A Szervező, illetve a Pályázat szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.
A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevő vagy a Képviselő téves adatszolgáltatásából eredő igényekért (pl. adatelírás).
Szervező nem vállal továbbá semmilyen felelősséget az átvett nyeremények tekintetében. A Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást nem vállal.

 

9. Szerzői jogi rendelkezések

A Szervező előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a Pályázattal kapcsolatos bármilyen tartalom felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. 
A Résztvevő jelen Részvételi Szabályzat elfogadásával visszavonhatatlanul és térítés nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött fényképeit a Birdo Az év madárfotósa időben és földrajzi kiterjedésben korlátlanul az alábbiak szerint felhasználja:

 • - a fotópályázattal kapcsolatosan saját felületein (www.birdo-azevmadarfotosa.hu, www.bird-o.hu a fotópályázat Facebook és Instagram oldalán reklámanyagként.
 • - a Birdo Az év madárfotósa saját reklámjához, a cég megjelenítését szolgáló kiadványokhoz, (ideértve ezek sokszorosítási és terjesztési lehetőségét egyaránt), sajtóközleményekhez, albumban, kiállításokon,
 • - az interneten és a közösségi hálókon való közzétételre (beleértve az egyes csatornák formátumához való alakítást),
 • - más publikációkban való megjelenítésre, valamint a sajtójelentések harmadik fél általi felhasználására, valamint
 • - a Birdo Az év madárfotósa tevékenységeinek bemutatására.

A benyújtott fényképek közzétételével kapcsolatosan a Szervező feltünteti a Résztvevő mint szerző teljes nevét.
A Résztvevő a Szervezőre ruházza visszavonhatatlanul, ingyenesen, területileg és időben korlátlanul, kizárólagosan, teljeskörűen és korlátozásmentesen a Pályázatra beküldött fotófelvételre vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (Szjt) meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában: a fotó egészének vagy valamely azonosítható részének bármely formában történő felhasználására, így többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára, a fotó nyilvánossághoz való közvetítésére, továbbközvetítésére, terjesztésére, nyilvános előadására és minden felhasználás mód engedélyezésére. A felhasználási jog kiterjed arra is, hogy a fotó felhasználását a Szervező harmadik személyek részére ingyenesen vagy ellenéték fejében engedélyezze.

A Résztvevő a Pályázatban való részvételével kijelenti, hogy:

 • - amennyiben az általa elküldött fotó személyeket ábrázol, az kizárólag a saját képmása, vagy olyan személyek képmása, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és a jelen Pályázatba történő beküldéshez,
 • - az általa elküldött fotót a Résztvevő készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a fotó felhasználási jogaival, valamint annak engedélyezési jogával,
 • - a fotó nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket, egyéb oltalom alatt álló alkotást, szerzői művet,
 • - a fotó nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit,
 • - a fotón nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Pályázatának részét képező fotók elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Résztvevőt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Résztvevőt a Pályázatból kizárhatja és az okozott kárai megtérítését követelheti.
A Résztvevő, illetve Résztvevő Képviselője a részvételi tájékoztató elfogadásával mentesíti a Szervezőt harmadik személyek minden olyan igénye alól, amely személyiségi vagy szerzői jogok megsértéséből fakad.


10. Jogfenntartás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa, a Pályázatot felfüggessze, szüneteltesse, megszüntesse, megtiltja, az eredményhirdetést törölje, elhalassza olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a Pályázat lebonyolítása, különösen vis maior esetben. Vis maiornak minősül minden olyan eset, amelyek a Pályázat meghirdetését követően merül fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel, pl: természeti csapás, katonai cselekmények, háború, hatósági szervek aktusai, járvány, karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy intézkedés és bármely más, a Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény. A jelen pont szerinti módosításból, felfüggesztésből, szüneteltetésből, megszüntetésből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből, elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.


11. Információ a Pályázatról

(a) A Pályázatról információk találhatóak a https://birdo-azevmadarfotosa.hu weboldalon.


12. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató itt olvasható el.

 

Birdo Egyesület
Szervező
 

Impresszum:
Birdo Természetvédelmi Egyesület
Email: info(kukac)bird-o(pont)hu


Missziónk